Договір публічної оферти

Останнє оновлення: 24 травня 2021 р.

Здавалося, що інтернет комунікації є в усіх сферах життя людини, але це не так. У реальному житті все більше Громадян стикаються зі складністю комунікації та аналізом ефективності Депутатів. А Депутати, в свою чергу, не встигають ефективно комунікувати з кожним Громадянином.

Світ змінюється і не стоїть на місці.

Вас вітає  Digital-Платформа Deputy!

Ми знаємо, як автоматизувати роботу Депутатів, громадських приймалень та звернень Громадян по всій Україні.

Управління даним сайтом https://deputy.com.ua (далі — «Сайт») і Інтернет-платформою «Deputy» (далі — «Платформа») здійснюється ТОВ "ДЕП'ЮТІ", № ____ від _____ року, зареєстровано і діє відповідно до вимог законодавства України (далі — «Організація»).

Даний Договір публічної оферти (далі — «Оферта», «Договір») являє собою офіційну відкриту пропозицію Організації надати послуги Користувачам Платформи (далі — «Учасникам»)

Згідно зі статтями 205, 633, 638-642 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов, особа, яка провадить акцепт Оферти, стає Учасником Платформи (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

Положення цього Договору  розміщені за посиланням у мережі Інтернет https://www.notion.so/Deputy-ac156979da344e4980cd95352a784d57.

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Ознайомтеся, будь ласка, з термінами, які ми використовуємо, для того, щоб вільно орієнтуватися та повністю зрозуміти текст і сенс даного Договору.

  1. Платформа Deputy – це digital-платформа, яка автоматизує роботу Депутатів, громадських приймалень та звернень Громадян по всій Україні і є ефективним інструментом збору, аналізу і глибокого розуміння інформації та середовища, як зі сторони Депутатів, так і Громадян.
  2. Учасник - це дієздатна фізична особа, яка використовує Платформу. Учасники на підставі реєстрації, своїх прав і обов'язків, які здійснюють через Платформу поділяються на два види:
  3. Депутат - особа, обрана Громадянами в органи влади, яка зареєструвалась та створила Обліковий запис на Платформі та використовує послуги Платформи, відповідно до функціоналу, який надає Платформа до обраного виду Учасника.
  4. Громадянин - особа, яка належить до постійного населення України, користується її захистом та наділена сукупністю політичних та інших прав, в тому числі спілкування з депутатом, та яка зареєструвалась та створила Обліковий запис на Платформі.