Політика Конфіденційності

Останнє оновлення: 24 травня 2021 р.

ТОВ «ДЕП'ЮТІ», (надалі «Організація»), розуміючи важливість забезпечення конфіденційності й недоторканності Персональних даних фізичних осіб, укладає з Вами (далі "Учасник") дану Політику Конфіденційності (далі «Угода») для визначення порядку одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Організацією Персональних даних Учасника при використанні Учасником Платформи Deputy (надалі «Платформа») , що розміщена за адресою:https://deputy.com.ua (надалі «Сайт») .

Для користування Платформою та Послугами Учасник зобов'язаний прийняти умови цієї Угоди. Учасник не має права використовувати Платформу та послуги, які надаються, у випадку незгоди з умовами даної Угоди.

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Ознайомтеся, будь ласка, з термінами, які ми використовуємо, для того, щоб вільно орієнтуватися та повністю зрозуміти текст і сенс цієї Угоди.

  1. Персональні дані – інформація про певного Учасника, яка дозволяє ідентифікувати цього Учасника як особистість.

  2. Загальнодоступні дані - інформація (у тому числі Персональні дані), до якої фізична особа - власник цих даних, надала доступ необмеженому колу осіб (у т.ч. шляхом публікації на будь-якому інтернет-сайті без обмеження доступу до цих даних) або на які відповідно до даної Угоди й/або чинного законодавства України не поширюється вимога дотримання конфіденційності.

  3. Обліковий запис – сукупність інформації про Учасника, що містить дані авторизації Учасника, необхідні для ідентифікації Учасника при використанні ним Платформи та Послуг.

  4. Cookie (Кукі) - фрагмент даних, створений Сайтом й збережений у пристрої Учасника у вигляді одного або декількох файлів. Cookie не містять Персональних даних і можуть бути заблоковані Учасником у будь-який момент.

  5. ПРЕДМЕТ УГОДИ

Ви, як Учасник, надаєте Нам право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати й розкривати ваші Персональні дані для забезпечення основної мети - надання Послуг.

  1. Дана Угода визначає порядок одержання, зберігання, обробки, використання та розкриття Персональних, Загальнодоступних та інших даних, що надаються Організації Учасником при використанні ним Платформи Та Послуг.
  2. Використовуючи будь-яку частину Платформи та Послуги, Учасник надає Організації право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати й розкривати Персональні дані Учасника на умовах даної Угоди.
  3. Метою одержання, зберігання, обробки й використання Персональних, Загальнодоступних та інших даних Учасника є надання послуг та захист інтересів Учасника та Платформи.